Wat is de bedreiging van ontbossing?

Wist je dat er elke twee seconden een stuk bos dat zo groot is als een voetbalveld gekapt wordt? Dit om ervoor te kunnen zorgen dat er land is voor het vee om te grazen, of om landbouwgewassen te verbouwen. Het hout dat gekapt wordt, wordt gebruikt in de bouw, maar ook om meubels en papier van te maken.

Welke gevolgen heeft dit?

Het directe gevolg van het kappen van zoveel bos, is dat er dieren bedreigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de orang-oetang en de berggorilla die op punt van uitsterven staan door de massale kap van de bossen. We hebben en grote drang naar steeds meer, voor steeds minder geld. Wist je dat er vooral veel bos gekapt wordt om te kunnen voorzien aan die drang? Want landgewassen die veelal verbouwd worden op de gekapte grond zijn hout, soja en palmolie. Allemaal om verkocht te worden op de westerse markt. Je draagt dus indirect direct bij aan de ontbossing van onze planeet.

Maar het zijn niet alleen de orang-oetan en de berggorilla die zonder thuis komen te zitten, het zijn ontelbare dieren. Naar inschatting 150 miljoen dieren (en mensen!) zitten in de verdrukking omdat het bos om hun heen gekapt wordt. Heel veel mensen zijn afhankelijk van het bos om te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeftes. Denk hierbij aan voedsel, maar ook medicijnen en huisvesting. Wanneer een bedrijf bedacht heeft een stuk bos te willen kappen, trekken deze mensen en dieren aan het kortste eind. De bossen zijn daarnaast bijzonder belangrijk voor het zoetwater, de Amazone rivier is op zichzelf alleen al goed voor 1/5 van het zoete water in de wereld.

Welke gevolgen heeft het ontbossen nog meer?

Ontbossing zorgt er niet alleen voor dat heel veel dieren en mensen hun thuis verliezen, het wordt ook nog eens direct gekoppeld aan klimaatverandering. Het kappen van de bossen is namelijk bij elkaar goed voor ongeveer 12% van de totale CO2 uitstoot, dat is meer dan alle uitstoot van het verkeer over de hele wereld. Dit komt omdat bomen normaal gezien zuurstof produceren en dus CO2 uit de lucht halen. Door het kappen – en verbranden – van de bossen komt er koolstof vrij, en dit wordt CO2 wanneer het in aanraking komt met zuurstof.

Alles voor vlees en biobrandstof

De groeiende wereldbevolking is een van de redenen waarom er meer vraag is naar landbouwproducten en vooral vlees. Wist je dat er voor één kilo vlees gemiddeld 13 kilo aan veevoergewassen gekweekt moet worden? Daar is bijzonder veel landbouwgrond voor nodig. Daarnaast zijn palmolie en soja steeds meer in trek om te gebruiken voor biobrandstoffen. Biobrandstoffen klinkt als iets positiefs toch? Maar voor deze biobrandstoffen moeten er bossen gekapt worden. Terwijl er wellicht ook gekeken zou kunnen worden naar het restmateriaal dat er overblijft uit houtzagerijen bijvoorbeeld.

Een ding is zeker, er moet gekeken worden hoe dit anders kan. Wanneer we teveel bos kappen, komen we in een andere vicieuze cirkel terecht, en eentje waar we niet meer uit kunnen komen. Om het nog niet eens te hebben over de andere verregaande gevolgen die het kappen van de bossen heeft. Waar eerdere aardbevingen minimale schade aanrichtten omdat het gebied bebost was, zijn er nu landverschuivingen door de ontbossing. En zo kan je de cirkel door blijven trekken. Het komt erop neer dat we straks geld niet kunnen eten.