Hoe kunnen we de bossen op de wereld beschermen?

Het is een algemeen bekend gegeven dat er steeds meer bossen gekapt worden over de hele wereld. Dit om ruimte te maken voor vee om te grazen, of simpelweg om ruimte te maken voor de nog altijd groeiende populatie. Er moet dus dringend gekeken worden naar manieren waarop er op ontbossingsvrije manieren gekeken kan worden naar handel, maar ook infrastructuur die bosvriendelijk is. De waarde van bossen is voor veel mensen nog altijd onduidelijk, en dat kan op een economische manier bekeken worden, maar dat zal vooral op de lange termijn bekeken moeten worden. Denk er nog maar eens een keer aan hoe onze zuurstof ontstaat, en je zal bemerken dat ontbossing een groter probleem is, dan kale vlaktes.

Beschermde gebieden

Beschermde gebieden is een goed begin, want in deze gebieden (mits groot genoeg) kan er gewerkt worden aan biodiversiteit, iets wat voor het herstel van de planeet op de langere termijn erg belangrijk is. Het is belangrijk dat de beschermde gebieden groot genoeg zijn, en het liefst ook nog verbonden zijn aan andere gebieden om ervoor te zorgen dat de dieren zich vrij kunnen bewegen door de gebieden heen.

Hoe werkt ontbossingsvrij handelen?

Doordat onze maatschappij groeit, groeit ook de nood aan winkels. Hierdoor zijn winkelketens, fabrikanten en investeerders geïnteresseerd in nieuwe gebieden om in te investeren. En een deel van deze ketens, fabrikanten en investeerders heeft aangegeven mee te werken om ontbossing tegen te gaan. Wanneer dit allemaal waargemaakt gaat worden, kan dit een groot verschil gaan maken in gebieden die reeds slachtoffer zijn van de ontbossing.

Bosvriendelijke infrastructuur

Bij infrastructuur zullen de meesten meteen denken aan wegen, maar naast wegen zijn er ook dammen en mijnen die onder de infrastructuur vallen. Dit soort dingen kunnen in ontbossingsgebieden helpen de impact van het ontbossen te verminderen. Dit houdt wel in dat er bij elk plan om infrastructuur aan te leggen of te verbeteren er gekeken moet worden hoe het bos beschermd kan worden.

Waardeer het bos meer

Het is belangrijk om het bos meer te gaan waarderen, want bossen bieden zoveel voordelen voor de mensheid. Niet alleen stellen ze schoon water zeker, of kunnen ze voor recreatie zorgen – het cultureel belang van het bos wordt zwaar onderschat! Het wordt tijd dat we als mensheid erkennen dat we niet zonder onze bossen kunnen, en dat we daarnaast ook de economische waarde van het bos gaan herkennen en erkennen. Want wanneer je op de juiste manier gebruik maakt van de bossen kan je er ook op het economisch inzicht alles uithalen wat er uit te halen valt – zonder het bos meteen te kappen.

Er kan ook op een verantwoorde manier gekapt worden, in veel landen waar veel met hout gewerkt wordt, wordt hier al naar gekeken. Maar dat is een tijdrovend proces, gezien er voor de bomen die gekapt worden nieuwe bomen geplant moeten worden. En het enkele jaren duurt alvorens je daar weer baat bij kan hebben. Toch is het een cirkel die doorbroken moet worden, want als je alles kapt? Dan verniel je een ecosysteem – en op den duur zal dit zich niet meer herstellen.